Welkom

Welkom op de website van de Klachtenregeling Huisartsen Noord-Nederland. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de inzet en het werk van de huisarts. Een enkele keer is dat niet het geval. Op deze website leest u wat u kunt doen met uw onvrede of klacht over een huisarts die werkt in de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe of Zwolle/Flevoland/Vechtdal.

Klachtenwet Wkkgz
Eind dit jaar komt de wettelijke basis onder de klachtencommissies te vervallen door de invoering van de nieuwe klachtenwet Wkkgz. Dit betekent dat de wij ophouden te bestaan. Hiervoor in de plaats komt een getrapt systeem van klachtbehandeling die we bij u onder de aandacht brengen.

Wat betekent dit voor u als huisarts?
Volgens de klachtenwet Wkkgz moet u vanaf 1 januari onder meer aan de volgende verplichtingen voldoen. 
U moet...
1. ...aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.
2. ...werken met een klachtenfunctionaris. U kunt dit in combinatie met het abonnement op geschilleninstantie regelen of u kunt dit los bij een andere aanbieder afnemen.
3. ...een klachtenregeling hebben. De LHV komt binnenkort met een model dat u kunt gebruiken.

Kosten
Bij de inschrijving kiest u voor deelname aan alleen de geschilleninstantie (jaarlijks 95 tot 120 euro) of voor een combinatie met een klachtenfunctionaris (jaarlijks 140 tot 180 euro). In november worden de definitieve tarieven vastgesteld. Ieder jaar worden de kosten bekeken en waar nodig bijgesteld. Er is geen winstoogmerk.

Ook voor waarnemers
Als waarnemer bent u zelfstandig zorgverlener en moet u aansluiten bij de geschilleninstantie. Dit zodat eventuele claims niet ten laste komen van de praktijk waar u werkt. Ook helpt dit u aan te tonen dat u zelfstandig ondernemer bent. Huisartsen in dienstverband hoeven zich niet aan te sluiten.

Over de geschilleninstantie
De landelijke geschilleninstantie komt in beeld als u er zelf niet uitkomt met de patiënt tijdens een gesprek of bemiddeling door de klachtenfunctionaris. De naam daarvan is Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE is er voor alle huisartsen, huisartsenposten, zorggroepen, gezondheidscentra en openbare apotheken.

Met ingang van 2017 handelt de SKGE de klachten en geschillen af in onder meer de huisartsenzorg. Ook kunt u bij de SKGE een onafhankelijk klachtenfunctionaris inhuren.
Alles over de nieuwe klachtenwet vindt u op www.lhv.nl/wkkgz.
Meer informatie & aanmelden

Uiteraard kunt u zich voor 2016 nog aanmelden bij de SKHNN.